Paritalot

Rohtokuja 6 as 1

Lapinlahti Keskusta

k+rt+oh+3xmh+kph+s+ph+khh+vh+wc+parv+ter+at+var

Pinta-ala 168,00 m²

135 000 €

Katso lisätiedot

Sakarilanpolku 5 as 2

Lapinlahti Alapitkä

3mh+k+oh+s+ph+2wc+khh+var+ak

Pinta-ala 103,00 m²

145 000 €

Katso lisätiedot

Pastorintie 16 A

Lapinlahti Varpaisjärvi

oh+3xmh+k+khh+ph+s+et +wc+at

Pinta-ala 94,00 m²

58 000 €

Katso lisätiedot

Verkkopalvelun alusta onstage © 2023 online.fi